Privacy beleid van Axintera

Inleiding

Axintera neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun u altijd contact opnemen met contact@axintera.onmicrosoft.com

Wie is Axintera?

Axintera is gevestigd op 7 chemin des Filatiers, 62223 Sainte Catherine in Frankrijk. Axintera is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Axintera de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Axintera uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Axintera persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Axintera voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Axintera worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde: Financiële administratie
  Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 • Doeleinde: Facturatie
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Axintera heeft gegevens over u in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

u kunt u eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in u account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Axintera over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in u account kan veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij Axintera. u kunt verzoeken dat Axintera u gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

u hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Axintera te verzoeken de verwerking van u persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Axintera of een derde plaatsvindt, heb u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Axintera te verkrijgen. Axintera zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heb u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Axintera u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Axintera

Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@axintera.onmicrosoft.com. Axintera zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Axintera een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Axintera u verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Axintera verplicht is u gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Axintera ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Axintera worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van u computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Axintera worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukus (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Axintera u gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar contact@axintera.onmicrosoft.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Axintera uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail sturen naar contact@axintera.onmicrosoft.com. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.