Nieuws

Coronavirus in Frankrijk: wat moet u als werkgever doen?

Accountancy, Juridisch

Gezien de ontwikkeling van het coronavirus in Frankrijk (momenteel stadium 2) moeten werkgevers bepaalde maatregelen nemen. Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar werknemers en bij gebreke daarvan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Een document dat ter beschikking is gesteld door het ministerie van Solidariteit en Gezondheid, daterend 28 februari 2020, bevat de hoofdzakelijke aanbevelingen gericht aan werkgevers en werknemers:

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_q-r.pdf

 

Welke maatregelen moet de werkgever nemen?

Logo Republique FrancaiseDe belangrijkste aanbeveling voor bedrijven is om zakenreizen naar risicogebieden te vermijden.

In geval van een werknemer die terugkeert uit een risicogebied, of een werknemer die in contact is geweest met een besmet persoon, zal de werkgever de volgende maatregelen moeten treffen voor een periode van minimaal 14 dagen:

  • Het opzetten van de mogelijkheid tot thuiswerken
  • Als thuiswerken niet kan:
    • Vermijden dat de werknemer in contact komt met fragiele personen
    • Vermijden van meetings, conferenties, vergaderingen etc.
    • Contactpunten sluiten zoals liften, kantines etc

De werkgever mag de werknemer niet verplichten RTT dagen of vakantiedagen op te nemen.

 

Als de werkgever de positie van de werknemer niet kan aanpassen om contacten te beperken en als thuiswerken niet compatibel is met de activiteit van het bedrijf, kan de werkgever de werknemer vragen thuis te blijven.

 

De werknemer kan vervolgens contact opnemen met de regionale gezondheidsdienst via de onlineaccount www.ars.sante.fr, zodat een gemachtigde arts, indien nodig, een verlof attest kan opstellen die overeenkomt met de aanbevolen isolatieperiode.

 

Als dit verlof attest niet wordt afgegeven door een arts van de ARS en de werknemer thuis moet blijven van de werkgever dan zal zijn salaris tijdens zijn afwezigheidsperiode gewoon doorbetaald blijven.

 

In het geval een werknemer thuis moet blijven om op zijn kind te passen door isolatie maatregelen, en de werknemer geen andere oplossing voor kinderopvang heeft, kan deze contact opnemen met de regionale gezondheidsdienst via de onlineaccount www.ars.sante.fr, zodat een gemachtigde arts een verlof attest kan opstellen die overeenkomt met de aanbevolen isolatieperiode van het kind.

 

Als er een geval van coronavirus is binnen het bedrijf, moet het gehele bedrijf zo snel mogelijk schoongemaakt worden en moeten de schoonmakers uitgerust worden met een wegwerp schort en handschoenen.

 

Maatregelen ten gunste van de economische activiteit

Als uw bedrijf economische moeilijkheden ondervindt in verband met het coronavirus, zijn verschillende maatregelen mogelijk:

  • Gedeeltelijke werkloosheid aanvragen; er zijn vier situaties die werknemers recht geven op gedeeltelijke werkloosheid. Neem hiervoor contact op met AXINTERA als dit van toepassing is op uw bedrijf.
  • Een gespreide betaling van de sociale lasten. Hiervoor moet er vooraf contact worden opgenomen met de URSSAF.

 

Voor specifieke vragen over uw situatie kunt u een e-mail sturen naar contact@axintera.onmicrosoft.com