Nieuws

Covid-19 –uitzonderlijke bonus zonder sociale lasten

Tijdens de sanitaire crisis COVID-19, heeft de Franse regering besloten dat de uitzonderlijke bonus die in 2019 was opgezet om de koopkracht van de werknemers ten goede te komen, in 2020 ook toe te kennen aan de werkgevers die geen winstuitkering overeenkomst hebben, en dit tot en met 31/12/2020.

Deze bonus, opgezet in 2019 naar aanleiding van de gele hesjes in Frankrijk, is niet verplicht en kan worden uitgekeerd aan werknemers tot een bedrag van maximaal 1000 € per werknemer, en is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale lasten (CSG / CRDS inbegrepen) voor zowel de werkgever als de werknemer.  De hoogte van de bonus kan variëren afhankelijk van het loon, contractuele uren (part-time) en gewerkte tijd. Om de bonus uit te keren moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 

  • De bonus kan alleen uitbetaald worden aan werknemers met een bruto maandsalaris onder 4 618, 35€ (3 x het minimumloon)
  • Het moet een aanvullende bonus zijn op het gebruikelijke salaris en de bonussen moeten voor 31 December 2020 uitgekeerd worden
  • De bonus kan niet uitbetaald worden aan grootaandeelhouders

 

Om deze bonus uit te kunnen keren moet er voor 31 December 2020 een eenzijdige beslissing van de werkgever worden opgezet (DUE – Décision Unilaterale de l’Employeur).

Werkgevers die reeds een winstuitkering overeenkomst hebben binnen het bedrijf kunnen deze bonus ook uitkeren, en het maximale bedrag is 2000 € per werknemer. De bovenstaande criteria zijn ook hier van toepassing.